Nanostructuri fitosintetizate de inalta performanta utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

CONTRACT Nr. 652PED/28.06.2022

SURSA DE FINANTARE: BUGETUL DE STAT

COD PROIECT: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0042

TITLUL PROIECTUL: NANOSTRUCTURI FITOSINTETIZATE DE INALTA PERFORMANTA UTILIZATE CA SENZORI PENTRU DETECTAREA MICROORGANISMELOR PATOGENE DIN PRODUSE ALIMENTARE

ACRONIM: NanoBIOPAT

ABSTRACT: Propunerea de proiect “Nanostructuri fitosintetizate de inalta performanta utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare” are la baza o metoda moderna si "verde" de obtinere a nanostructurilor mono si bi-metalice (nanoparticule mono si bi-metalice de aur, argint si cupru) cu ajutorul unor extracte naturale obtinute din crucifere in vederea obtinerii unor senzori de inalta selectivitate si specificitate capabili sa detecteze microorganismele patogene din produsele alimentare. Noutatea absoluta a solutiilor propuse precum si rezultatele prevazute ne permit sa speram ca potentialii beneficiari (identificati in timpul proiectului) vor fi interesati sa preia si sa implementeze tehnologia, ducand la beneficii sociale si economice precum si la o contributie importanta la cresterea calitatii vietii. Formularea conceptului pentru produs (legat de obtinerea nanostructurilor mono si bi-metalice fitosintetizate si tehnologia (dezvoltarea senzorului pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare) vor fi baza dezvoltarii proiectului. In acest proiect se vor realiza caracterizari analitice si expérimentale ale produsului si tehnologiei care va fi dezvoltata (obtinerea nanostructurilor inovative -TRL3), proiectul se va finaliza cu validarea tehnologiei propuse la nivel de laborator pe baza analizelor realizate de laboratoarele unor terti (TRL 4). Dupa perioada de implementare a proiectului si a protejarii tehnologiei prin depunerea de cerere de brevet, scopul consortiului vizeaza realizarea prototipului la scara larga si demonstrarea functionalitatii solutiilor propuse in sistemele de viata reala (TRL 6).

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Tehnologiile „curate” care utilizeaza principiile chimiei verzi au atras atenția oamenilor de stiinta in ultimul deceniu. In acest context, obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii pentru fitosinteza nanomaterialelor metalice, folosind extracte din deseuri provenite de la culturi de crucifere (varza, broccoli, nap, ridiche etc.) cu aplicare ca platforma de detectare pentru agenții patogeni microbieni din matricile alimentare (carne, fructe, produse lactate). Prin aplicarea acestei metode pentru obtinerea nanostructurilor din deseurile plantelor este evidentiata importanța minimizarii si reutilizarii reziduurilor din prelucrarea primara si secundara prin interventie chimica si sociala, pentru a contribui la nevoile de durabilitate ale planetei si ale locuitorilor sai. De asemenea, va fi îmbunatatita calitatea agroalimentara prin sisteme performante si ecologice de detectare a diferitilor agenti patogeni care modifica matricile alimentare si le transformă mai rapid în deseuri alimentare. Prin acest proiect va fi asigurată o economie mai circulara; valorizarea si mentinerea resurselor noastre in circulatie si aplicarea ierarhiei resurselor (deseurilor).


1. MICROSCOP OPTIC CU FLUORESCENTA
2. .....


ETAPA
DENUMIRE ETAPA
ETAPA 1
Evaluarea posibilitatilor de obtinere a nanostructurilor fitosintetizate pentru utilizarea ca senzori
ETAPA 2
Dezvoltarea tehnologiei pentru obtinerea nanostructurilor fitosintetizate cu controlul proprietatilor si morfologiei
ETAPA 3
Optimizarea parametrilor de lucru pentru sinteza nanostructurilor - etapa finala. Demonstrarea si validarea tehnologiei propuse

Raport stiintific

2022: view>>
2023: view>>
2024: view>>
RAPORT FINAL 2022-2024: view>>

Articole publicate

1. Ungureanu, C.; Tihan, G.T.; Zgârian, R.G.; Fierascu, I.; Baroi, A.M.; Răileanu, S.; Fierăscu, R.C. Metallic and Metal Oxides Nanoparticles for Sensing Food Pathogens—An Overview of Recent Findings and Future Prospects. Materials 2022, 15, 5374: view>>

2. Vizitiu, D.E.; Sardarescu, D.I.; Fierascu, I.; Fierascu, R.C.; Soare, L.C.; Ungureanu, C.; Buciumeanu, E.C.; Guta, I.C.; Pandelea, L.M. Grapevine Plants Management Using Natural Extracts and Phytosynthesized Silver Nanoparticles. Materials 2022, 15, 8188: view>>

3. Popescu, M.; Ungureanu, C. Biosensors in Food and Healthcare Industries: Bio-Coatings Based on Biogenic Nanoparticles and Biopolymers. Coatings 2023, 13, 486: view>>

4. Zgura, I.; Badea, N.; Enculescu, M.; Maraloiu, V.-A.; Ungureanu, C.; Barbinta-Patrascu, M.-E. Burdock-Derived Composites Based on Biogenic Gold, Silver Chloride and Zinc Oxide Particles as Green Multifunctional Platforms for Biomedical Applications and Environmental Protection. Materials 2023, 16, 1153: view>>

5. Ungureanu, C., Tihan, G., Zgârian, R., Pandelea, G. Bio-Coatings for Preservation of Fresh Fruits and Vegetables (2023) Coatings, 13 (8), art. no. 1420: view>>

6. Popescu, M., Ungureanu, C. Green Nanomaterials for Smart Textiles Dedicated to Environmental and Biomedical Applications (2023) Materials, 16 (11), art. no. 4075: view>>

7. 5.Fierascu, I.C., Fierascu, I., Baroi, A.M., Ungureanu, C., Spinu, S., Avramescu, S.M., Somoghi, R., Fierascu, R.C., Dinu-Parvu, C.E. Phytosynthesis of Silver Nanoparticles Using Leonurus cardiaca L. Extracts (2023) Materials, 16 (9), art. no. 3472: view>>

Comunicari la conferinte

RICCCE 22 - 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

Camelia Ungureanu, Diana Gabriela Hutu, Irina Fierascu, Ana Maria Baroi, Raluca Somoghi, Radu Claudiu Fierascu, The development of phytosynthesized silver nanoparticles mediated by Raphanus sativus L. extracts, 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Sinaia, 7-9 September 2022: view>>

“PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, PRIOCHEM XVIII

Camelia Ungureanu, Petre Miron, Diana Gabriela Hutu, Anda Maria Baroi, Raluca Somoghi, Irina Fierascu, Radu Fierascu, Synthesis of gold nanoparticles using watercress seeds, “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, PRIOCHEM XVIII, ICECHIM - Bucharest, 26-28 October 2022: view>>

“INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES”

Camelia UNGUREANU, Anda Maria BAROI, Ioana Silvia HOSU, Irina FIERASCU, Roxana ZGÂRIAN, Grațiela TIHAN, Radu Claudiu FIERASCU: ‘GREEN’ SYNTHESIS OF METALLIC NANOPARTICLES: APPLICATIONS FOR BIOSENSOR PLATFORM - May 18 – 20, 2023 University of Pitesti, Romania: view>>

“International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” -PRIOCHEM XIX”

George BUICĂ, Camelia UNGUREANU, Anda Maria BAROI, Ioana Silvia HOSU, Irina FIERASCU, Radu Claudiu FIERASCU, COLORIMETRIC DETECTION OF FOODBORNE PATHOGENS USING Au-NANOPARTICLES - 11-13 Oct., 2023 Bucharest, Romania: view>>

Capitol carte

"Nanoformulations for sustainable agriculture and environmental risk mitigation"

Anda Maria Baroi, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Călinescu, Diana Vizitiu, Ionela -Daniela Sărdărescu (Toma), Alina Ortan , Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Chapter 7: Role and application of nanosensors in crop protection for disease identification, pp. 118-141. ed. CABI, ed. Anca Sutan, ISBN: 978-180062308-8, 978-180062307-1, DOI: 10.1079/9781800623095.0007: view>>

Brevete

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

A/00549/04.10.2023; METODĂ DE DETECȚIE A BACTERIEI ESCHERICHIA COLI PRIN REZONANȚĂ PLASMONICĂ DE SUPRAFAȚĂ CUPLATĂ ELECTROCHIMIC UTILIZÂND ELECTROD MODIFICAT CU NANOPARTICULE DE AUR FITOSINTETIZATE ȘI PROCEDEU DE PREPARARE A ACESTUIA: view>>

Premii

IDEA 2022 – Abony, Hungary

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei, Certificate of Appreciation + IDEA Gold Medal (Diploma awarded by the Invention Salon): view>>

7th International Inventios Fair ISIF’22, Turcia

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei: Diploma awarded by the Invention Salon: view>>

3.Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii "Traian Vuia", Timișoara, 8-10 octombrie 2022

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei: Gold Medal: view>>

Workshop

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices NanoBIOPAT 2023: view>>

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganisms from food matrixes

CONTRACT ID 652PED/28.06.2022

FUNDING: STATE BUDGET

Project ID: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0042

PROJECT TITLE: High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganisms from food matrixes

ACRONYM: NanoBIOPAT

ABSTRACT: Present project proposal “High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrixes” is based on a modern and “green” method of obtaining mono and bi metallic nanostructures (mono and bimetallic gold, silver copper nanoparticles) with the help of natural extracts from cruciferous vegetables, to obtain sensing platforms with high selectivity and specificity able to detect microbial pathogens from food matrixes. The absolute novelty of the proposed solutions and the foreseen results allows us to hope that potential stakeholders (identified during the project) will be eager to take over and implement these technologies, leading to social and economic benefits, together with an important contribution to the increase of life quality. The formulated concept of the product (related to the obtaining of mono and bimetallic phytosinthesized nanostructures) and the technology (the development of the sensing platform for detecting pathogenic microorganism from food matrixes) will be the basis of the project development. In the project will take place the analytical and experimental characterization of the product and technology that will be developed (referring to the obtaining of innovative nanostructures - TRL 3), the project being finished with the validation of the proposed technologies at laboratory scale, through analyses performed via third-parties laboratories (TRL 4). After the project implementation period and protection of the technologies through patents, the consortium aims at large scale prototypes and demonstration of the functionality of the proposed solutions in real-life systems (TRL 6).

MAJOR OBJECTIVE OF THE PROJECT
Clean technologies using the principles of green chemistry have attracted the attention of scientists in the last decade. In this context, the general objective of the project is represented by the development of a technology for the phytosynthesis of metallic nanomaterials, using extracts from cruciferous crops waste (cabbage, broccoli, turnip, radish, etc.) with application as a sensing platform for the detection of microbial pathogens from food matrixes (meat, fruits, dairy products). Applying this method to obtain nanostructures with plants waste is highlighted the importance of minimising and re-utilising residues from primary and secondary processing via chemical and social intervention, in order to contribute to the sustainability needs of the planet and its inhabitants. Also, will be enhanced agro food quality through performant and eco-friendly detecting systems for different pathogens which alter food matrixes and transform them more rapidly into food wastes. Through this project will be provided a more circular economy; valuing and keeping our resources in circulation and applying the resource (waste) hierarchy.


1. FLUORESCENCE MICROSCOPE
2. .....................

Stage
Stage name
Stage 1
Evaluation of the possibilities of obtaining phytosynthesized nanostructures for sensors application
Stage 2
Development of the technology for obtaining phytosinthesized nanostructures with controlled properties and morphologies
Stage 3
Optimization of working parameters for the synthesis of nanostructures - final stage. Demonstration and validation of the proposed technology

Scientific reports

2022: view>>
2023: view>>
2024: view>>
RAPORT FINAL 2022-2024: view>>

Articles

1. Ungureanu, C.; Tihan, G.T.; Zgârian, R.G.; Fierascu, I.; Baroi, A.M.; Răileanu, S.; Fierăscu, R.C. Metallic and Metal Oxides Nanoparticles for Sensing Food Pathogens—An Overview of Recent Findings and Future Prospects. Materials 2022, 15, 5374: view>>

2. Vizitiu, D.E.; Sardarescu, D.I.; Fierascu, I.; Fierascu, R.C.; Soare, L.C.; Ungureanu, C.; Buciumeanu, E.C.; Guta, I.C.; Pandelea, L.M. Grapevine Plants Management Using Natural Extracts and Phytosynthesized Silver Nanoparticles. Materials 2022, 15, 8188: view>>

3. Popescu, M.; Ungureanu, C. Biosensors in Food and Healthcare Industries: Bio-Coatings Based on Biogenic Nanoparticles and Biopolymers. Coatings 2023, 13, 486: view>>

4. Zgura, I.; Badea, N.; Enculescu, M.; Maraloiu, V.-A.; Ungureanu, C.; Barbinta-Patrascu, M.-E. Burdock-Derived Composites Based on Biogenic Gold, Silver Chloride and Zinc Oxide Particles as Green Multifunctional Platforms for Biomedical Applications and Environmental Protection. Materials 2023, 16, 1153: view>>

5. Ungureanu, C., Tihan, G., Zgârian, R., Pandelea, G. Bio-Coatings for Preservation of Fresh Fruits and Vegetables (2023) Coatings, 13 (8), art. no. 1420: view>>

6. Popescu, M., Ungureanu, C. Green Nanomaterials for Smart Textiles Dedicated to Environmental and Biomedical Applications (2023) Materials, 16 (11), art. no. 4075: view>>

7. 5.Fierascu, I.C., Fierascu, I., Baroi, A.M., Ungureanu, C., Spinu, S., Avramescu, S.M., Somoghi, R., Fierascu, R.C., Dinu-Parvu, C.E. Phytosynthesis of Silver Nanoparticles Using Leonurus cardiaca L. Extracts (2023) Materials, 16 (9), art. no. 3472: view>>

Conference communications

RICCCE 22 - 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

Camelia Ungureanu, Diana Gabriela Hutu, Irina Fierascu, Ana Maria Baroi, Raluca Somoghi, Radu Claudiu Fierascu, The development of phytosynthesized silver nanoparticles mediated by Raphanus sativus L. extracts, 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Sinaia, 7-9 September 2022: view>>

“PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, PRIOCHEM XVIII

Camelia Ungureanu, Petre Miron, Diana Gabriela Hutu, Anda Maria Baroi, Raluca Somoghi, Irina Fierascu, Radu Fierascu, Synthesis of gold nanoparticles using watercress seeds, “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, PRIOCHEM XVIII, ICECHIM - Bucharest, 26-28 October 2022: view>>

“INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES”

Camelia UNGUREANU, Anda Maria BAROI, Ioana Silvia HOSU, Irina FIERASCU, Roxana ZGÂRIAN, Grațiela TIHAN, Radu Claudiu FIERASCU: ‘GREEN’ SYNTHESIS OF METALLIC NANOPARTICLES: APPLICATIONS FOR BIOSENSOR PLATFORM - May 18 – 20, 2023 University of Pitesti, Romania: view>>

“International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” -PRIOCHEM XIX”

George BUICĂ, Camelia UNGUREANU, Anda Maria BAROI, Ioana Silvia HOSU, Irina FIERASCU, Radu Claudiu FIERASCU, COLORIMETRIC DETECTION OF FOODBORNE PATHOGENS USING Au-NANOPARTICLES - 11-13 Oct., 2023 Bucharest, Romania: view>>

Book chapter

"Nanoformulations for sustainable agriculture and environmental risk mitigation"

Anda Maria Baroi, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Călinescu, Diana Vizitiu, Ionela -Daniela Sărdărescu (Toma), Alina Ortan , Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Chapter 7: Role and application of nanosensors in crop protection for disease identification, pp. 118-141. ed. CABI, ed. Anca Sutan, ISBN: 978-180062308-8, 978-180062307-1, DOI: 10.1079/9781800623095.0007: view>>

Patent

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

A/00549/04.10.2023; METODĂ DE DETECȚIE A BACTERIEI ESCHERICHIA COLI PRIN REZONANȚĂ PLASMONICĂ DE SUPRAFAȚĂ CUPLATĂ ELECTROCHIMIC UTILIZÂND ELECTROD MODIFICAT CU NANOPARTICULE DE AUR FITOSINTETIZATE ȘI PROCEDEU DE PREPARARE A ACESTUIA: view>>

Awards

IDEA 2022 – Abony, Hungary

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei, Certificate of Appreciation + IDEA Gold Medal (Diploma awarded by the Invention Salon): view>>

7th International Inventios Fair ISIF’22, Turcia

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei: Diploma awarded by the Invention Salon: view>>

3.Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii "Traian Vuia", Timișoara, 8-10 octombrie 2022

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices (NanoBIOPAT) - Camelia Ungureanu, Radu Claudiu Fierascu, George Octavian Buica, Irina Fierascu, Cristian Valeriu Pirvu, Roxana Ioana Matei: Gold Medal: view>>

Workshop

High performance phytosynthesized nanostructures as biosensor platforms for detecting pathogenic microorganism from food matrices NanoBIOPAT 2023: view>>